Organizacja

Sekretariat

Pokój nr: 7
Telefon: 76 842-55-35

Zajmuje się:
 • przyjmowaniem podań
 • prowadzeniem korespondencji
 • prowadzeniem kadr


Księgowość

Pokój nr: 3
Telefon: 76 842-58-70

Zajmuje się:
 • księgowością finansową
 • rozrachunkami z firmami
 • rozliczaniem płac i ZUS-u


Dział czynszów i rozliczeń wody

Pokój nr: 1
Telefon: 76 842-58-70

Zajmuje się:
 • naliczaniem czynszu
 • drukowaniem książeczek czynszowych
 • wnioskami o dofinansowanie
 • rozliczaniem wody
 • rozliczaniem wnoszonych opłat
 • windykacją należności


Dział kredytów

Pokój nr: 2
Telefon: 76 842-58-70

Zajmuje się:
 • rozrachunkami z tytułu kredytu mieszkaniowego
 • rozliczaniem wpłat


Administracja

Pokój nr: 8
Telefon: 76 842-58-08

Zajmuje się:
 • zgłoszeniami usterek
 • naprawą i konserwacją urządzeń
 • szkodami ubezpieczeniowymi
 • czystością i porządkiem na osiedlu
 • zagospodarowaniem terenów zielonych


Dział członkowsko-mieszkaniowy

Pokój nr: 5
Telefon: 76 842-58-70

Zajmuje się:
 • sprawami członkowskimi – związanymi z przyjęciem w poczet członków, skreśleniem
 • sprzedażą i zamianą lokali
 • przekształceniami praw do lokalu
 • sprawami związanymi z ustaleniem stanu prawnego lokalu (np. po śmierci właściciela/współwłaściciela, głównego najemcy lokalu, po dokonanym podziale majątku wspólnego)


Dział techniczny

Pokój nr: 9
Telefon: 76 842-58-08

Zajmuje się:
 • najmem lokali użytkowych
 • wystawianiem FV- Vat za najem lokali użytkowych
 • sprawami terenowo- prawnymi związanymi z gruntami i nieruchomościami
 • przeglądami okresowymi budynków
 • przetargami na prace budowlane
 • wymianą stolarki okiennej i grzejników


Pogotowie Techniczne Spółdzielni

Telefon: 660-619-332
od 15.00 - 7.00 (wtorek od 17.00 - 7.00) i dni wolne od pracy całą dobęSpółdzielnia Mieszkaniowa "Ustronie IV"
59-300 Lubin
ul.: Kamienna 5

www: www.ustronie4.lubin.pl

Zapraszamy w godzinach:

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 9.00 - 17.00
Środa - Piątek: 7.00 - 15.00

Pogotowie Techniczne Spółdzielni:

od 15.00 - 7.00
(wtorek od 17.00 - 7.00)
i dni wolne od pracy całą dobę

telefon: 660-619-332


Opłaty na rzecz Spółdzielni można dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy lub wpłacać gotówką bez prowizji we wszystkich placówkach pocztowych.
Numery rachunków bankowych:

PKO BP I O/LEGNICA
11 1020 3017 0000 2402 0020 3786

Bank Pocztowy
89 1320 1999 2309 9795 2000 0001