Sprawozdania i opinie
Nazwa pliku: sprawozdanie_bieglego_rewidenta_2018.pdf
Opis:

Sprawozdanie Bieglego Rewidenta 2018

Nazwa pliku: sprawozdanie_rady_nadzorczej_za_rok_2018.pdf
Opis:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018

Nazwa pliku: sprwozdanie_finansowe_za_rok_2018.pdf
Opis:

Sprwozdanie finansowe za rok 2018

Nazwa pliku: sprwozdanie_zarządu_za_rok_2018.pdf
Opis:

Sprwozdanie Zarządu za rok 2018

Nazwa pliku: Sprawozdanie biegłego rewidenta.pdf
Opis:

Sprawozdanie biegłego rewidenta za rok 2017

Nazwa pliku: Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2017.pdf
Opis:

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2017

Nazwa pliku: Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017.pdf
Opis:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017

Nazwa pliku: Sprawozdanie Zarządu za rok 2017.pdf
Opis:

Sprawozdanie Zarządu za rok 2017

Nazwa pliku: Ogłoszenie o WZS.pdf
Opis:

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Członków SM "ustronie IV"

Nazwa pliku: Bilans_SM_Ustronie_IV_W_Lubinie_Za_Rok_2016.pdf
Opis:

Bilans SM "Ustronie IV" w Lubinie za rok 2016

Nazwa pliku: Opinia_Biegłego_Rewidenta_Za_Rok_2016.pdf
Opis:

Opinia Biegłego Rewidenta za rok 2016

Nazwa pliku: Rachunek_Zyskow_I_Strat_SM_Ustronie_IV_W_Lubinie_Za_Rok_2016.pdf
Opis:

Rachunek zysków i strat (porównawczy) SM "Ustronie IV" w Lubinie za rok 2016

Nazwa pliku: Sprawozdanie_Zarzadu_Za_Rok_Sprawozdawczy_2016.pdf
Opis:

Sprawozdanie Zarządu za rok sprawozdawczy 2016

Nazwa pliku: Sprawozdanie_Finansowe_Za_Rok_2016.pdf
Opis:

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Nazwa pliku: Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Za_Rok_2016.pdf
Opis:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM "Ustronie IV" w Lubinie z działalności w 2016 roku

Nazwa pliku: list_polustracyjny.pdf
Opis:

Informacja.

Zarząd SM "Ustronie IV" informuje, że list polustracyjny Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu z dnia 31.01.2017 pozostaje do wglądu w sekretariacie Spółdzielni.

Nazwa pliku: Bilans_2014.pdf
Opis:

Bilans 2014

Nazwa pliku: Opinia_niezaleznego_Bieglego_Rewidenta_za_rok_2014.pdf
Opis:
Nazwa pliku: Porzadek_obrad_Walnego_Zgromadzenia_SM_2015.pdf
Opis:
Nazwa pliku: Rachunek_zyskow_i_strat_2014.pdf
Opis:
Nazwa pliku: Sprawozdanie_finansowe_2014.pdf
Opis:
Nazwa pliku: Sprawozdanie_Komisji_Rewizyjnej_Rady_Nadzorczej_za_rok_2014.pdf
Opis:
Nazwa pliku: Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_SM_z dzialalnosci_w_2014.pdf
Opis:
Nazwa pliku: Sprawozdanie_Zarzadu_za_rok_sprawozdawczy_2014.pdf
Opis:
Nazwa pliku: bilans_2013.pdf
Opis:
Nazwa pliku: opinia_bieglego_rewidenta_za_rok_2013.pdf
Opis:
Nazwa pliku: rachunek_zyskow_i_strat_za_rok_2013.pdf
Opis:
Nazwa pliku: sprawozdanie_komisji_rewizyjnej_za_rok_2013.pdf
Opis:
Nazwa pliku: sprawozdanie_rady_nadzorczej_za_rok_2013.pdf
Opis:
Nazwa pliku: sprawozdanie_zarzadu_za_rok_2013.pdf
Opis:
Nazwa pliku: List_polustracyjny.pdf
Opis:

List polustracyjny ZR/113/XII/13


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ustronie IV"
59-300 Lubin
ul.: Kamienna 5

www: www.ustronie4.lubin.pl

Zapraszamy w godzinach:

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 9.00 - 17.00
Środa - Piątek: 7.00 - 15.00

Pogotowie Techniczne Spółdzielni:

od 15.00 - 7.00
(wtorek od 17.00 - 7.00)
i dni wolne od pracy całą dobę

telefon: 660-619-332


Opłaty na rzecz Spółdzielni można dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy lub wpłacać gotówką bez prowizji we wszystkich placówkach pocztowych.
Numery rachunków bankowych:

PKO BP I O/LEGNICA
11 1020 3017 0000 2402 0020 3786

Bank Pocztowy
89 1320 1999 2309 9795 2000 0001