Porady

Spis treści

Zmiana ilości osób zamieszkujący ...

Zmiana ilości osób zamieszkujących w lokalu

Właściciel lokalu czy główny najemca lokalu ma obowiązek zgłosić w Spółdzielni ile osób zamieszkuje w lokalu. W celu uaktualnienia liczby osób należy złożyć stosowne oświadczenie. Jeżeli zamieszkuje osoba, która została właśnie zameldowana, wówczas należy okazać potwierdzenie zameldowania. Ta sama zasada dotyczy zmniejszenia się ilości osób zamieszkujących w lokalu. Jeśli zgłoszeniu podlega student, należy okazać dokument, z którego wynika, że jest osobą studiującą. Jeśli osoba została wymeldowana także należy okazać potwierdzenie wymeldowania.

Załatwienie sprawy:

Administracja – pok. nr 8