Porady

Spis treści

Czynności po śmierci właściciel ...

Czynności po śmierci właściciela/ współwłaściciela lokalu

Po śmierci współwłaściciela lokalu (męża, żony)należy podjąćczynności w ramach postępowania spadkowego. Czynności te dotyczą stwierdzenia nabycia praw do spadku, które to wskazuje kto z bliskich zmarłej osoby należy do kręgu spadkobierców.
Stwierdzenia nabycia spadku dokonać można :

  1. składając odpowiedni wniosek do sądu rejonowego (wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej osobie lub
  2. zgłosić się do Kancelarii Notarialnej – w celu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Wymagany jest jeden z wyżej wymienionych dokumentów. Po jego uzyskaniu wiadomym jest, kto dziedziczy spadek po zmarłej osobie. Od tego momentu spadkobiercy są znani a zatem posiadają roszczenia do nabytego spadku. Spadkobierca może być jeden a może być ich kilku (np. żona i dzieci). Gdy spadkobierców jest kilku powstanie tzw. współwłasność spadku w częściach ułamkowych. Spadkobiercy taki stan (tzn. współwłasność) mogą pozostawić i wówczas wszyscy wspólnie będą decydować o spadku lub mogą to zmienić dokonując działu spadku ( składając wniosek do sądu o dział spadku lub zawrzeć umowę u notariusza o dział spadku).

Kolejny etap w rozstrzygnięciu sytuacji prawnej, w jakiej znalazła się osoba po śmierci współwłaściciela lokalu to podjęcie czynności w Spółdzielni. W pierwszej kolejności należy złożyć akt zgonu osoby zmarłej i dokument (postanowienie sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia). W sytuacji, gdy spadkobierców jest kilku są oni zobowiązani w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika. Obowiązek ten dotyczy jednak prawa spółdzielczego własnościowego. Rozstrzygnięcie członkostwa w Spółdzielni jest konieczne. Jeśli to osoba zmarła była członkiem Spółdzielni, wraz z jej śmiercią to członkostwo wygasło. Dziś nie ma obowiązku ubiegania się o członkostwo w Spółdzielni (poza prawem lokatorskim do mieszkania) liczyć się jednak trzeba z pewnymi odmiennym regulacjami np. dotyczącymi wysokości czynszu. Śmierć właściciela czy współwłaściciela lokalu skutkuje zmianą sytuacji prawnej lokalu, dlatego spadkobiercy są zobowiązani do podjęcia czynności, które tą sytuację wyjaśnią. Odstąpienie od uregulowania spraw spadkowych spowoduje m.in. brak możliwości sprzedaży mieszkania, uniemożliwi także podejmowanie wszelkich decyzji z lokalem związanych.

Spadkobiercy muszą także pamiętać o rozliczeniu się z fiskusem za nabyty spadek.