Statut

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „USTRONIE IV”

Potwierdzenie rejestracji Statutu

Statut opracowany w oparciu o Ustawę z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1560, z późniejszymi zmianami) oraz Ustawę z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 845).

Statut uchwalony został przez Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie IV” w dniu 26 listopada
2002 roku.

Ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocław - Fabryczna IX Wydział Gospodarczy, na podstawie postanowienia Sądu z dnia 07.01.2003r.

Tekst jednolity Statutu według stanu na dzień 16.06.2015 r. z uwzględnieniem zmian :

1. 26.11.2002 r.

2. po zmianach 02.04.2003 r.

3. po zmianach 06.06.2006 r.

4. po zmianach 06.11.2007 r.

5. po zmianach 21.06.2011 r.

6. po zmianach 16.06.2015 r.

7. po zmianach 06.06.2017, 13.06.2017, 20.06.2017 r.

8. po zmianach 05.06.2018 r., 12.06.2018 r.


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ustronie IV"
59-300 Lubin
ul.: Kamienna 5

www: www.ustronie4.lubin.pl

Zapraszamy w godzinach:

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 9.00 - 17.00
Środa - Piątek: 7.00 - 15.00

Pogotowie Techniczne Spółdzielni:

od 15.00 - 7.00
(wtorek od 17.00 - 7.00)
i dni wolne od pracy całą dobę

telefon: 660-619-332


Opłaty na rzecz Spółdzielni można dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy lub wpłacać gotówką bez prowizji we wszystkich placówkach pocztowych.
Numery rachunków bankowych:

PKO BP I O/LEGNICA
11 1020 3017 0000 2402 0020 3786

Bank Pocztowy
89 1320 1999 2309 9795 2000 0001