Statut

Dział III - Wpisowe i udziały

§ 17

1.Członek ubiegający się o lokal jest zobowiązany wnieść wpisowe i udział lub udziały. Wniesione do Spółdzielni udziały tworzą fundusz udziałowy natomiast wpisowe zwiększają fundusz zasobowy.

2.Wysokość wpisowego wynosi i udziału wynosi po 200 zł.

3.Członek zobowiązany jest wnieść następującą ilość udziałów, liczonych odrębnie od każdego prawa:
jeden udział - ubiegając się o lokal mieszkalny,
trzy udziały - ubiegający się o lokal użytkowy,
jeden udział - ubiegając się o garaż.

4.Wpisowe i zadeklarowane udziały członek zobowiązany jest wpłacić z dniem złożeniem deklaracji członkowskiej.

5.W przypadku braku decyzji o przyjęciu w poczet członków Spółdzielnia niezwłocznie zwraca zainteresowanemu wpłacone należności.

6.Po wygaśnięciu prawa do lokalu Spółdzielnia zwraca członkowi, wniesione udziały w kwocie nominalnej, po potrąceniu przypadających Spółdzielni należności.
Nie podlega zwrotowi wpisowe.

7.Na pisemną prośbę członka, uzasadnioną szczególnymi okolicznościami, Zarząd Spółdzielni może rozłożyć wpisowe i udziały na raty.


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ustronie IV"
59-300 Lubin
ul.: Kamienna 5

www: www.ustronie4.lubin.pl

Zapraszamy w godzinach:

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 9.00 - 17.00
Środa - Piątek: 7.00 - 15.00

Pogotowie Techniczne Spółdzielni:

od 15.00 - 7.00
(wtorek od 17.00 - 7.00)
i dni wolne od pracy całą dobę

telefon: 660-619-332


Opłaty na rzecz Spółdzielni można dokonywać przelewem na wybrany rachunek bankowy lub wpłacać bez prowizji w Banku Spółdzielczym przy ul. Kamiennej 43B.
Numery rachunków bankowych:
PKO BP I O/LEGNICA
11 1020 3017 0000 2402 0020 3786
PEKAO S.A. I O/LUBIN
23 1240 1486 1111 0000 2526 1107