Statut

Dział VIII - Przeniesienie własności lokali

§ 81

1. Spółdzielnia zawiera umowę o przeniesienie własności lokalu na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje:

  1. spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
  2. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
  3. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego,
  4. spółdzielcze własnościowe prawo do garażu,
  5. ponadto na pisemne żądanie:
    a. najemcy pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki,
    b. najemcy lokalu użytkowego lub garażu, jeżeli poniósł on pełne nakłady na budowę lokalu.

§ 82

1. W związku z przeniesieniem własności spółdzielczego prawa do lokalu członek Spółdzielni jest zobowiązany do :
- poniesienia kosztów dotyczących sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, określeniem wartości rynkowej lokalu, założeniem księgi wieczystej dla lokalu,
- wpłaty wymaganych przez Spółdzielnię należności tytułem przeniesienia własności w terminie 2 miesięcy od powiadomienia o warunkach finansowych przeniesienia własności.

§ 83

Spółdzielnia rozpatruje wniosek oraz podejmuje czynności przygotowawcze związane z przeniesieniem własności w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od uzyskania od członka wszystkich wymaganych dokumentów.
 


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ustronie IV"
59-300 Lubin
ul.: Kamienna 5

www: www.ustronie4.lubin.pl

Zapraszamy w godzinach:

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 9.00 - 17.00
Środa - Piątek: 7.00 - 15.00

Pogotowie Techniczne Spółdzielni:

od 15.00 - 7.00
(wtorek od 17.00 - 7.00)
i dni wolne od pracy całą dobę

telefon: 660-619-332


Opłaty na rzecz Spółdzielni można dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy lub wpłacać gotówką bez prowizji we wszystkich placówkach pocztowych.
Numery rachunków bankowych:

PKO BP I O/LEGNICA
11 1020 3017 0000 2402 0020 3786

Bank Pocztowy
89 1320 1999 2309 9795 2000 0001